FANDOM


SMS 3DO

Sailor Moon Sgra wideo na konsolę 3DO wyprodukowana przez TOSA, wydana 17 marca 1995 roku w Japonii przez Bandai.

RozgrywkaEdytuj

Grywalnymi postaciami jest większość Sailor Senshi (oprócz Sailor Saturn). Każda wojowniczka ma swój zestaw ataków z anime i mangi jak również ich specjalne ataki, których mogą użyć, gdy specjalny licznik jest pełny.

Ataki Sailor MoonEdytuj

Body Attack Moon Screw Punch Moon Tiara Action Moon Spiral Heart Attack
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMoon-BodyAttack.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMoon-MoonScrewPunch.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMoon-MoonTiaraAction.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMoon-MoonSpiralHeartAttack.png
(During Mid-Air) ←→ + Punch →↓→ + Punch ↓→ + Punch →↓←→ + Punch

Ataki Sailor MercuryEdytuj

Air Throw Reverse Spin Kick Sabão Spray Shine Aqua Illusion
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMercury-AirThrow.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMercury-ReverseSpinKick.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMercury-ShabonSpray.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMercury-ShineAquaIllusion.png
(During Mid-Air & Near Opponent) → + Punch →↓→ + Kick ↓→ + Punch

↓←↓→ + Punch

Ataki Sailor MarsEdytuj

Mars Snake Fire Spinning Raven Fire Soul Burning Mandala
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMars-MarsSnakeFire.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMars-SpinningRaven.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMars-FireSoul.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorMars-BurningMandala.png
→↓→ + Punch ↓← + Kick ←↓→ + Punch ↓→↓← + Punch

Ataki Sailor JupiterEdytuj

Double Axel Thunderstorm Supreme Thunder Sparkling Wide Pressure
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorJupiter-DoubleAxel.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorJupiter-ThunderStorm.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorJupiter-SupremeThunder.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorJupiter-SparklingWidePressure.png
→↓→ + Kick ↓←→ + Kick ↓→ + Punch ↓→←→ + Punch

Ataki Sailor VenusEdytuj

Crescent Boomerang Crescent Beam Rolling Heart Vibration Venus Love-Me Chain
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorVenus-CrescentBoomerang.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorVenus-CrescentBeam.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorVenus-RollingHeartVibration.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorVenus-VenusLoveMeChain.png
→← + Punch ↓→ + Punch ←↓→ + Punch →↓←→ + Punch

Ataki Sailor UranusEdytuj

Somersault Kick Air Slash Spiral Buster World Shaking
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorUranus-SomersaultKick.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorUranus-AirSlash.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorUranus-SpiralBuster.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorUranus-WorldShaking.png
↓→← + Kick →↓→ + Punch (Near Opponent) ↓←↓→ + Punch ←↓→↓ + Punch

Ataki Sailor NeptuneEdytuj

Sea Serpent Strangle Tidal Wave Splash Edge Deep Submerge
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorNeptune-SeaSerpentStrangle.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorNeptune-TidalWave.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorNeptune-SplashEdge.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorNeptune-DeepSubmerge.png
↓←→ + Punch ↓↓ + Punch →↓→ + Punch →←↓→ + Punch

Ataki Sailor PlutoEdytuj

Destiny Spinster Twilight Dead Scream Time Stop
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorPluto-DestinySpinStar.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorPluto-Twilight.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorPluto-DeadScream.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorPluto-TimeStop.png
Punch Repeatedly (Near Opponent) →↓←→ + Punch ←↓→ + Punch ← (Hold 1 Second) → + Punch

Ataki Sailor Chibi MoonEdytuj

Cyclondo Aerial Rapid Punch Luna P Attack Pink Sugar Heart Attack
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorChibiMoon-Cyclondo.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorChibiMoon-AerialRapidPunch.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorChibiMoon-Luna-PAttack.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SailorChibiMoon-PinkSugarHeartAttack.png
→←→ + Kick (During Mid-Air & Near Opponent) → + Punch ↓→ + Punch ←↓→← + Punch

Ataki Super Sailor MoonEdytuj

Moon Strike Super Rabbit Flip Moon Tiara Action Rainbow Moon Heart Ache
http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SuperSailorMoon-MoonStrike.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SuperSailorMoon-SuperRabbitFlip.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SuperSailorMoon-MoonTiaraAction.png http://i158.photobucket.com/albums/t104/Humble-Novice/Sailor%20Moon/SuperSailorMoon-RainbowMoonHeartAche.png
(During Mid-Air) ↓→ + Punch (Near Opponent) ↓←↓→ + Punch ↓→ + Punch →↓←→ + Punch